Manual

Integracja z PHP

1. Definicje
2. Klasa PHPTAL
3. Interfejs PHPTAL_Filter
4. Interfejs PHPTAL_Trigger
5. Interfejs PHPTAL_TranslationService
5.1. metoda setLanguage(...)
5.2. metoda useDomain($domain)
5.3. metoda setVar($key,$value)
5.4. metoda translate($key)
6. Współpraca z gettext
6.1. Tworzenie struktury katalogów tłumaczeń
6.2. Pliki "Portable Object"
6.3. Domeny tłumaczeń
6.4. Użycie PHP w PHPTAL
6.5. Interpolacja zmiennych
7. Tworzenie własnych modyfikatorów wyrażeń

Ten dział przeznaczony jest dla programistów php i wyjaśnia w jaki sposób używać i jak konfigurować zachowanie systemu PHPTAL.

  • Defines : lista definicji PHPTAL
  • PHPTAL : główna klasa systemu PHPTAL
  • PHPTAL_Filter : filtrowanie źródła szablonu przed wyświetleniem go
  • PHPTAL_Trigger : tworzenie triggerów dla phptal:id
  • PHPTAL_TranslationService : zamiana wbudowanej obsługi gettext na własny system i18n