Manual

6.5. Interpolacja zmiennych

Przestrzeń nazw I18N umożliwia interpolację zmiennych w tłumaczeniach, czyli umieszczanie zmiennych wewnątrz tłumaczeń.

# english 
msgid "welcome"
msgstr "Welcome ${name} you have ${n} mails !"

# french  
msgid "welcome"
msgstr "Bienvenue ${name} vous avez recu ${n} messages !"

Szablon może wykorzystać interpolacj poprzez:

<span i18n:translate="welcome">
  Welcome
  <span i18n:name="name" tal:replace="user/name"/>
  you currently have
  <span i18n:name="n" tal:replace="user/unreadeMails"/>
  unread messages !
</span>

Ponieważ i18n:translate zawiera wartość welcome, zamiast danych z szablonu pojawi się komunikat z zwrócony z gettext.