Manual

3. Interfejs PHPTAL_Filter

Interfejs ten umożliwia stosowanie filtrów dla źródła szablonu (pre-filtr) lub wyniku po przetworzeniu (post-filtr).

Prefiltry wykonywane są przed przetworzeniem szablonu i nie będą wykonane dopóki plik źródłowy szablonu nie zostanie zmodyfikowany.

Postfiltry wykonywane są po każdym uruchomieniu szablonu.

<?php
require_once 'PHPTAL.php';
  
class MyPreFilter implements PHPTAL_Filter {
  public function filter($source){
    return $source;
  }
}

class MyPostFilter implements PHPTAL_Filter {
  public function filter($xhtml){
    return $xhtml;
  }
}

$tpl = new PHPTAL('mytemplate.html');
$tpl->setPreFilter(new MyPreFilter());
$tpl->setPostFilter(new MyPostFilter());
echo $tpl->execute();
?>

Możesz ustawić tylko jeden pre-Filtr i jeden post-Filtr poprzez metodę set*Filter. Jeśli użyć większej ilości filtrów możesz dodać je do pojedyńczej klasy implementującej interfejs PHPTAL_Filter, który uruchomi łańcuch filtrów.

<?php
require_once 'PHPTAL.php';

class FilterChain implements PHPTAL_Filter {
  private $_filters = array();

  public function add(PHPTAL_Filter $filter){
    $this->_filters[] = $filter;
  }

  public function filter($source){
    foreach ($this->_filters as $filter){
      $source = $filter->filter($source);
    }
    return $source;
  }
}

$myfilter = new FilterChain();
$myfilter->add(new CommentFilter()); // imaginary filter
$myfilter->add(new TidyFilter());   // imaginary filter

$tpl = new PHPTAL('mytemplate.html');
$tpl->setPostFilter($myFilter);
echo $tpl->execute();
?>