Manual

7.9. Łańcuchy wyrażeń

Łańcuch wyrażeń jest listą wyrażeń oddzielonych znakiem |.

Podczas przetwarzania wyrażeń oddzielonych znakiem | PHPTAL zakończy przetwarzanie kiedy wartość wyrażenia zwróci null lub wystąpi błąd podczas przetwarzania.

Jako łańcuch znaków: wyrażenie zawsze zwraca true, łańcuch znaków: zawsze określa łańcuch wyrażenień niezależnie od następnego wyrażenia.

Możesz używać wyrażeń php: wewnątrz łancuchów wyrażeń tak jak w każdym innym wyrażeniu.

<h1 tal:content="page/title | page/alternativeTitle | default>
  untitled page
</h1>