Manual

2. Klasa PHPTAL

Jest to główna klasa biblioteki, którą musisz użyć.

Najbardziej typowe jej użycie :

<?php

// dolaczenie biblioteki
require_once 'PHPTAL.php';

// utworzenie obiektu PHPTAL z nazwa szablonu
$tpl = new PHPTAL('mytemplate.html');

// ustawienie kilku zmiennych
$tpl->title = 'my title';
$tpl->values = array(1,2,3,4);
$tpl->user  = new User('Joe');

// uruchomienie szablonu i wyswietlenie wyniku w 'bezpieczny' sposob
try {
  echo $tpl->execute();
}
catch (Exception $e){
  echo "Exception thrown while processing template\n";
  echo $e;
}
?>

Możesz także wybrać szablon źródłowy po utworzeniu obiektu i ustawieniu zmiennych.

<?php
...
$tpl = new PHPTAL();

// it is a matter of taste but you can use the set() method instead of 
// setting context using PHPTAL::__set() like above
$tpl->set('title', 'my title');
$tpl->set('values', array(1,2,3,4));
$tpl->set('user', new User('Joe'));

$tpl->setTemplate('mytemplate.html');
...
?>

Możesz także zadecydować, czy użyć łańcucha znaków jako źródla szablonu zamiast istniejącego pliku z szablonem :

<?php

$src = <<<EOS
<html>
 <head>
 <title tal:content="title">my title</title>
 </head>
 <body>
  <h1 tal:content="title">my title</h1>
 </body>
</html>
EOS;

require_once 'PHPTAL.php';
$tpl = new PHPTAL();
$tpl->setSource($src);
$tpl->title = 'this is my title';
try {
  echo $tpl->execute();
}
catch (Exception $e){
  echo $e;
}
?>

W powyższym przykładzie ze względu na fakt, iż PHPTAL wymaga identyfikatora źródła szablonu (zazwyczaj bezwględna ścieżka pliku szablonu) obliczy sumę kontrolną md5 parametru $src jako unikatowy indeytfikator. Możesz wymusić nadanie własnego idenfikatoru korzystając z drugiego parametru metody setSource() :

<?php
$src = <<<EOS
<html>
 <head>
 <title tal:content="title">my title</title>
 </head>
 <body>
  <h1 tal:content="title">my title</h1>
 </body>
</html>
EOS;

require_once 'PHPTAL.php';
$tpl = new PHPTAL();

// because the source is contained in this file and won't be modified unless
// this file is modified, it is 'faster' to specify __FILE__ as the unique 
// source identifier, thus no md5 of $src will be done on each call.
$tpl->setSource($src, __FILE__);
$tpl->title = 'this is my title';
try {
  echo $tpl->execute();
}
catch (Exception $e){
  echo $e;
}
?>