Manual

6.4. Użycie PHP w PHPTAL

Przykład wykorzystania własnej usługi tłumaczeń w PHPTAL.

<?php
require_once 'PHPTAL.php';
require_once 'PHPTAL/GetTextTranslator.php';

try {
  $tr = new PHPTAL_GetTextTranslator();
  
  // ustawia jezyk dla aktualnej sesji (pierwszy poprawny jezyk
  // bedzie uzyty)
  $tr->setLanguage('en_GB.utf8', 'en_GB');
  
  // rejestracja domeny mydomain
  $tr->addDomain('mydomain', '/path/to/your/translation_root/');

  // ustawienie aktualnej domeny
  $tr->useDomain('mydomain');

  $tpl = new PHPTAL('mytemplate.html');

  // wymusznie uzycia w PHPTAL naszej uslugi tlumaczen
  $tpl->setTranslator($tr);
} catch (Exception $e) {
  echo $e;
}
?>