Manual

5.3. Metoda setVar($key,$value)

Metoda dopasowuje wywołania i18n:name. Buduje tablicę dla późniejszych wywołań usługi tłumaczenia.

<?php
require_once 'PHPTAL/TranslationService.php';

class MyTranslator implements PHPTAL_TranslationService {
  ...
  public function setVar($key, $value){
    $this->_context[$key] = $value;
  }
  ...
  private $_context = array();
}
?>