Pobierz

System szablonów PHPTAL można pobrać i zainstalować na 3 sposoby.

Z repozytorium PEAR

Najnowsze wydania systemu umieszczone są zawsze w pliku latest.tar.gz.
Aby zainstalować system PHPTAL poprzez repozytorum PEAR należy wykonać polecenie:

pear install http://phptal.org/latest.tar.gz

Aby zaktualizować system PHPTAL należy wykonać polecenie:

pear upgrade http://phptal.org/latest.tar.gz

Można także dokonać instalacji konkretnego wydania systemu poprzez wykonanie polecenia z podaniem numeru wersji np.:

pear install http://phptal.org/files/PHPTAL-1.2.1.tar.gz

Podobnie można zaktualizować system do konkretnej wersji poprzez polecenie np.:

pear upgrade http://phptal.org/files/PHPTAL-1.2.1.tar.gz

Ręczna instalacja

Najnowsze wydania systemu PHPTAL znajdują się zawsze pod adresem:
http://phptal.org/latest.tar.gz lub ZIP
Po pobraniu pliku należy go rozpakować w wybranej lokalizacji i w razie konieczności dodać odpowiednią ścieżkę do biblioteki PHPTAL - wpis include_path w pliku php.ini (np. /usr/lib/php/PHPTAL).

Z repozytorum SVN

W repozytorium SVN znajdują się najnowsze kody źródłowe. Używanie ich na serwerach produkcyjnych nie jest zalecane. Aby pobrać zawartość repozytorium użyj poniższego linku:

svn co https://svn.motion-twin.com/phptal/trunk phptal

Jeśli chcesz wysłać poprawki, użyj svn diff aby ułatwić komunikację.