Manual

5.1. Metoda setLanguage(...)

Metoda może być wywołana przez szablon w celu zmiany aktualnego języka.

Jej argumentami jest lista możliwych do użycia języków (użyj funkcji func_get_args() aby pobrać tablicę argumentów). Pierwszy rozpoznany język powinien być użyty przez Twoją usługę tłumaczeń.

<?php
require_once 'PHPTAL/TranslationService.php';

class MyTranslator implements PHPTAL_TranslationService {
...
  public function setLanguage(){
    $langs = func_get_args();
    foreach ($langs as $lang){
      // jesli $lang zostal rozpoznany zostaje uzyty a petla konczy swoje dzialanie
      $this->_currentLang = $lang;
      return;
    }
  }
  ...
  private $_currentLang;
}
?>