Manual

6.3. Domeny tłumaczeń

Domeny są dopasowywane do nazw plików z tłumaczeniami. W poprzednich przykładach używaliśmy nazwy mydomain jako nazwy domeny. Domeny tłumaczeń są jakby przestrzeniami nazw umożliwijącymi oddzielenie plików tłumaczeń od siebie.

Możesz użyć więcej niż jednej domeny dla tej samej aplikacji dzięki czemu możesz używać kilku plików tłumaczeń dla jednego języka co może zwiększyć wydajność.