Aktualna wersja: 1.2.1
» pobierz

Co to jest PHPTAL?

PHPTAL jest to system szablonów w PHP pozwalający na odzielenie warstwy prezentacji od logiki czyniąc kod bardziej przejrzystym i łatwiejszym w edycji. PHPTAL jest implementacją systemu ZPT dla PHP.
Strona domowa projektu znajduje się pod adresem http://phptal.org.

Jak korzyści daje PHPTAL?

Najważniejsze cechy i zalety systemu PHPTAL:

 • oddzielenie warstwy prezentacji (XML/XHTML) od warstwy logiki (PHP)
 • przejrzystość i zwięzłość kodu szablonów
 • kontrola poprawności kodu XML/XHTML
 • wbudowane zabezpieczenia przed atakami XSS
 • możliwość podglądu szablonów statycznie (bez użycia PHP)
 • łatwość edycji dowolnym edytorem WYSIWYG
 • wbudowana obsługa wielu języków (i18n)
 • dostęp do danych podobnie jak w XPath
 • możliwość dodawania własnych atrybutów, modyfikatorów, makr
 • możliwość stosowania post- i pre-filtrów dla szablonów
 • duża szybkość działania dzięki kompilowaniu szablonów do PHP

Jak działa PHPTAL?

Każda strona oparta o system szablonów PHPTAL składa się z 2 plików: szablonu (prezentacja) oraz skryptu PHP (logika). Skrypt PHP przygotowuje dane dla szablonu (np. z bazy danych) i wyświetla przygotowany kod szablonu XML/XHTML wypełniając go danymi. Zobacz pierwszy przykład.

PHPTAL działa nieco inaczej niż inne popularne system szablonów. Opiera się na strukturze XML/XHTML a przetwarzanie szablonu nie polega na zasadzie znajdź/zamień ale na budowaniu strony na podstawie struktury drzewa DOM. Dzięki temu już na etapie parsowania następuje kontrola poprawności kodu szablonu. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu wbudowanych modułów DOM w PHP szybkość generowania szablonów jest większa niż w konkurencyjnych systemach.

Ile to kosztuje?

PHPTAL jest rozpowszechniany na zasadach licencji GNU LGPL, dzięki czemu korzystanie z niego jest darmowe a modyfikacja kodów źródłowych jest dozwolona.