Manual

7. PHPTALES

PHPTALES stanowi składnię wyrażeń wewnątrz atrybutów tal, metal, phptal. From above examples, you should have seen some PHPTALES examples (string:, php:, not:, ...). Ten rozdział opisuje użycie PHPTALES w szablonach.

Wartości atrybutów TAL mogą zawierać więcej niż jedno wyrażenie (np.: tal:define). W takim przypadku każde wyrażenie musi być oddzielone od następnego znakiem ';'.

7.1. path:
7.2. Wyrażenia warunkowe
7.3. string:
7.4. php:
7.5. not:
7.6. exists:
7.7. default
7.8. structure
7.9. Łancuchy wyrażeń