Manual

7.6. exists:

Wyrażenie stanowi wartość logiczną i zwraca true, jeśli ścieżka umieszczona za nim istnieje oraz false jeśli nie istnieje.

<span tal:condition="exists: user/preferences"
      tal:content="user/preferences">
  user preferences here if defined
</span>

Ważne, by pamiętać, że próba użycia nieistniejącej ścieżki spowoduje powstanie wyjątku. Dlatego ścieżki muszą być sprawdzone wcześniej.