Manual

7.8. structure

structure nie jest wyrażeniem a słowem kluczowym.

Podczas wyświetlania zmiennych wewnątrz szablonów PHPTAL możesz zaobserwować, że PHPTAL odkodowuje każdą zmienną aby sprawdzić poprawność dokumentu wyjściowego.

Czasem możesz użyć zmiennych HTML/XML, które muszą być wyświetlone w takiej formaie jakiej są.

<h1 tal:content="structure document/title"/>
<span tal:replace="structure document/content"/>

W powyższych przykładach $document->title i $document->content są zmiennymi zaweirającymi preformatowany kod html, który musi być wyświetlony tak jak go zapisano.