Manual

7.4. php:

Wyrażenie wykonuje kod tak jak zwykłe wyrażenie php z tą różnicą, że znaki -> są zamienione na kropki . a nazwy zmiennych nie muszą być poprzedzone znakiem $.

Znak kropki . ze znakami odstępu po obu stronach traktowany jest jako znak łączenia.

php:htmlentities(foo)
php:'string ${varReplaced}'
php:'string ${some.path().to[0].var}'
php:NOT foo OR (bar GT baz)
php:a + b
php:array('a', 'b', 'c')
php:range(0, 90)
php:foo . a.b.c(e) . htmlentities(SomeClass::staticMethod()) 
php:SomeClass::ConstOfClass
php:SomeClass::$staticVar

php: powinien być używany rozważnie i nie powinien być potrzebny w 80% Twoich szablonów. Czasem jednak będziesz potrzebował użyć specjalnej metody php np. sprawdzając czy użytkownik jest zalogowany lub aby pobrać specyficzne dane zależne od warunków wewnątrz szablonów.