Manual

7.7. default

default nie jest wyrażeniem a słowem kluczowym pozwalając twórcom szablonów wstawiać alternatywne wartości w treści znaczników jeśli wystąpi błąd lub jeśli ścieżka nie jest zdefiniowana.

<span tal:define="myVar path/to/possible/var | default">
  default my var value
</span>

<span tal:content="some/var | other/path | default">
  no some/var and no other/path found here
</span>

<a href="unknown.html" title="Unknown page"
   tal:attributes="href item/href | default; title item/title | default"
   tal:content="item/title | default">Unknown page</a>

Powyższe przykłady używają znaku |, który pozwala na definicję alternatywnych wartości.