Manual

7.2. Wyrażenia warunkowe

Operatory < i > powinny być usunięte z wyrażeń w atrybutach. PHPTAL dostarcza dla nich kilka zamienników.

Pojawiają się najczęściej w atrybutach tal:condition i w wyrażeniach php:.

  • < : LT (mniejsze od)
  • > : GT (większe od)
  • <= : LE (mniejsze lub równe)
  • >= : GE (większe lub równe)