Manual

7.3. string:

Ze względu na fakt, iż wyrażenia są oddzielone od siebie znakiem ';' a znak '$' oznacza początek ścieżki należy użyć :

  • ';;' kiedy chcesz wstawić znak ';' do łancucha znaków,
  • '$$' kiedy chcesz wstawić znak '$' do łancucha znaków.
<span tal:replace="string:this is a $$100 page"/>
string:foo $bar baz       <!-- zamieni $bar -->
string:foo $$bar baz      <!-- bez zmian -->
string:foo ; php:doFoo()  <!-- dwa różne wyrażenia -->
string:foo ;; php:doFoo() <!-- tylko łańcuch znaków -->