Manual

7.5. not:

Wyrażenie stanowi wartość logiczną i jest użyteczne w wyrażeniach warunkowych tal:condition.

<span tal:condition="not: logged">not logged</span>