Manual

7.1. path:

Jest to domyślny modyfikator używany w wyrażeniach TAL kiedy żaden inny modyfikator nie jest użyty.

Poniższe przykłady daja ten sam efekt :

<span tal:content="data/user/name"/>
<span tal:content="path:data/user/name"/>
<span>${data/user/name}</span>

Wewnątrz szablonu lub wewnątrz wyrażeń łanuchów znaków możesz odwoływać się do zmiennych używając ich ścieżek w formie ${path/to/my/variable}

<h1>${document/title}</h1>
<span tal:replace="string:welcome ${user/name}, 
this page has been readed ${page/countRead} times"/>