Manual

6. *:block

:block ułatwia korzystanie z elementów zawierających wiele atrybutów tal, które nie będą wyświetlane.

<tal:block define="myvar string:Some value"/>

jest tym samym co :

<span tal:define="myvar string:Some value"/>

Inny przykład :

<tal:block condition="someCondition" repeat="item someRepeat">
  <div metal:use-macro="x"/>
</tal:block>

jest tym samym co :

<div tal:omit-tag=""
     tal:condition="someCondition"
     tal:repeat="item someRepeat">
  <div metal:use-macro="x"/>
</div>