Manual

2.2. tal:condition

Znacznik oraz jego zawartość będzie wyświetlona tylko, jeśli spełniony będzie warunek (zwróci wartość true).

<span tal:condition="identified"> Welcome member ...  </span>
<span tal:condition="not: identified">
  Please login before accessing this page
</span>

Jeśli Ci to nie wystarczy możesz użyć specjalnych warunków z php :

<span tal:comment="show only if more than five items in the cart"
      tal:condition="php: cart.countItems() GT 5">...</span>

Aby nie używać zbyt dużo logiki w szablonach czasem lepiej jest użyć atrybutów typu Boolean lub skorzystać z dostępnych metod :

<span tal:condition="cart/hasMoreThanFiveItems">...</span>

<span tal:condition="fullfillNumerousItems">...</span>