Manual

3. Przestrzeń nazw METAL

METAL oznacza 'Macro Extension for TAL' (makro rozszerzenia dla TAL). Umożliwia definiowanie i uruchamianie makr XML/XHTML.

3.1. metal:define-macro
3.2. metal:use-macro
3.3. metal:define-slot
3.4. metal:fill-slot