Manual

3.2. metal:use-macro

Atrybut uruchamia makro i dołącza jego wynik do aktualnego szablonu.

<span
  tal:comment="main_menu template requires 'mdate' variable"
  tal:define="mdate page/last_modified"
  metal:use-macro="main_menu"
/>

Możesz odwoływać się do zewnętrznych makr zdefiniowanych w innych szablonach podając plik źródłowy szablonu.

<span metal:use-macro="site_macros.html/main_menu"/>

Możesz także użyć funkcji zamiany PHPTAL wewnątrz wartości atrybutu use-macro :

<span metal:use-macro="${design}/site_macros.html/main_menu"/>