Manual

2.8. tal:on-error

Atrybut podmienia znacznik z atrybutem tal:on-error, jeśli wystąpi bląd w zawartości znacznika lub wystąpi wyjątek php.

<span tal:on-error="string:No username defined here"
      tal:content="user/name">the user name here</span>

Jeśli wystąpi błąd podczas próby dostępu do zmiennych name lub user, komunikat błędu zastąpi zawartość znacznika.

Działa on podobnie w przypadku szablonów zagnieżdżonych :

<span tal:on-error="string:error occurred somewhere">
  <span tal:content="user/firstname"/>
  <span tal:content="user/lastname"/>
  <span metal:use-macro="userMenu" />
</span>