Manual

3.1. metal:define-macro

Atrybut deklaruje makro. Makra stanowią małe biblioteki, które mogą być ponownie użyte w innych szablonach.

<div metal:define-macro="main_menu">
 <ul>
  <li><a href="/">home</a></li>
  <li><a href="/products">products</a></li>
  <li><a href="/contact">contact</a></li>
 </ul>

 <div>
  Last modified :
  <span tal:content="mdate">page modification date</span>
 </div>
</div>

W powyższym przykładzie zmienna mdate zależy od szablonu, który uruchamia makro.