Manual

4.2. i18n:name

Atrybut ustawia wartość zmiennej do tłumaczenia.

Tłumaczenia mogą zawierać łańcuchy znaków ${xxx} gdzie xxx jest nazwą zmiennej, której ma być przypisana wartość.

Wartość zmiennej będzie stanowić zawartość znacznika. Jeśli nie potrzebujesz znacznika wokół wartości możesz użyć tal:replace zamiast tal:content. Jeśli wartość jest połączeniem łańcuchów znaków pomocny okaże się tal:omit-tag.

<span i18n:name="myVar" tal:content="some/path"/>
<!-- <span>${some/path}</span> -->

<span i18n:name="myVar" tal:replace="some/path"/>
<!-- ${some/path} -->

<span i18n:name="myVar">foo</span>
<!-- <span>foo</span> -->

<span i18n:name="myVar" tal:omit-tag="">foo</span>
<!-- foo -->

Przykład użycia i18n:

<div i18n:translate="">
  Welcome <span i18n:name="user" tal:replace="user/name"/>,
  you have <span i18n:name="mails" tal:replace="user/nbrMails"/>
  unread mails.
</div>

Klucz translacji do tłumaczenia w powyższym przykładzie przyjmie wartość :

"Welcome ${user}, you have ${mails} unread mails."

PHPTAL zamieni ${user} na ${user/name} i ${mails} na ${user/nbrMails} podczas tłumaczenia.

Więcej informacji dotyczących I18N w PHPTAL możesz znaleźć w sekcji PHP.