Manual

5. Przestrzeń nazw PHPTAL

Poniższe atrybuty nie są zdefiniowane w specyfikacji TAL, ale są użyteczne podczas pracy z systemem PHPTAL.

5.1. phptal:debug
5.2. phptal:tales