Manual

2.5. tal:replace

Atrybut zastępuje cały znacznik zawartością lub pustą wartością, jeśli jej nie podano.

<span tal:replace="string:this beautyfull string">
 this uggly string and span
</span>

Spowoduje wyświetlenie :

this beautyfull string

tal:replace może być także użyty w celu dodania zawartości w źródle szablonu, która ma być usunięta z szablonu wynikowego.

<table>
 <tr tal:repeat="item myresult">
  <td tal:content="item">item value</td>
 </tr>
 <tr tal:replace="">
  <td>sample 1</td>
 </tr>
 <tr tal:replace="">
  <td>sample 2</td>
 </tr>
</table>