Manual

5.1. phptal:debug

Atrybut włancza/wyłancza debugowanie zawartości znaczników, w których jest zdefiniowany.

Tryb debugowania przechowuje informacje takie jak: nazwa pliku i numer linii w źródle szablonu, dzięki czemu wyjątki spowodowane niewłaściwymi odwołaniami do danych będą zawierały więcej informacji.

<html>
 <head>
  ...
 </head>
 <body>
  <div id="menu">
   ...
  </div>
  <div id="leftPane" phptal:debug=""
   tal:comment="this div seems buggy, keep
   trace of where errors are thrown">
     ...
  </div>
 </body>
</html>