Manual

Instalacja

PHPTAL jest rozpowszechniany jako pakiet PEAR (zobacz http://pear.php.net). Można go pobrać z oficjalnej strony systemu (http://phptal.motion-twin.com).

Można go zainstalować poprzez narzędzie pear:

pear install http://phptal.motion-twin.com/files/PHPTAL-X.X.X.tar.gz

Gdzie X.X.X oznacza numer najnowszej wersji (obecnie 1.1.10).

Po instalacji można dokonać aktualizacji systemu PHPTAL także poprzez narzędzie pear:

pear upgrade http://phptal.motion-twin.com/files/PHPTAL-X.X.X.tar.gz

Jeśli nie korzystasz z repozytorium PEAR albo nie jest ono zainstalowane, system PHPTAL można zainstalować ręcznie poprzez pobranie biblioteki i rozpakowanie jej.

tar zxvf PHPTAL-X.X.X.tar.gz
cp -r PHPTAL-X.X.X/PHPTAL* /sciezka/do/twojego/katalogu/bibliotek

To spowoduje rozpakowanie pliku PHPTAL.php do skojarzonego katalogu /sciezka/do/twojego/katalogu/bibliotek.

Nie zapomnij zmodyfkować ścieżki include_path w Twoich skryptach tak, aby PHP mogło zlokalizować biblioteki automatycznie :

<?php
$old = ini_get('include_path');
  
// w systemie windows nalezy uzyc ';' zamiast ':' w ponizszej linii
ini_set('include_path', $old.':/sciezka/do/twojego/katalogu/bibliotek');

// will work like a charm
require_once 'PHPTAL.php'; 
?>

Jeśli używasz serwera apache, możesz także zmodyfikować wartość zmiennej php include_path w pliku .htaccess:

# dowolny plik .htaccess

# uzytkownicy linux moga uzyc
php_value include_path /usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/sciezka/do/twojego/katalogu/bibliotek:.

Można także zmodyfikować wartość zmiennej include_path w pliku php.ini.