Manual

Wstęp

PHPTAL jest implementacją znakomitego systemu Zope Page Templates (ZPT) dla PHP. PHPTAL wspiera przestrzenie nazw TAL, METAL, I18N.

PHPTALES jest odpowiednikiem TALES. Określa w jaki sposób obsługiwane są wartości atrybutów XML.

Ze względu na fakt, iż PHPTALES jest podobny do TALES, można łatwo uruchomić szablony TAL z Pythona w PHP (a także na odwrót).

PHPTAL implementuje dostęp do danych podobnie jak w XPATH.

PHPTAL jest udostępniany zgodnie z licencją LGPL. Jest rozwijany przez Laurenta Bedubourga <lbedubourg@motion-twin.com>.