Manual

4. Przestrzeń nazw i18n

Skrót i18n oznacza internationalization (umiędzynaradawianie) czyli dostosowywanie oprogramowania do wyświetlania treści w wielu językach. Ta przestrzeń nazw umożliwia twórcom szablonów wydzielać części tekstu, które muszą być przetłumaczone podczas przetwarzania szablonu.

4.1. i18n:translate
4.2. i18n:name