Manual

Podziękowania

Podziękowania należą się :

  • ekipie ZPT, która stworzyła użyteczną specyfikację,
  • społeczności PHPTAL za wsparcie, pomoc i raporty,
  • Jean-Michel Hiver, który przyczynił się do powstania systemu,
  • Olivier Parisy, pierwszemu entuzjastycznemu użytkownikowi PHPTAL i testerowi,