Manual

1. Kolejność atrybutów

Ważny jest fakt, iż kolejność atrybutów nie jest istotna.

Na przykład,

<span tal:define="usersList application/listUsers" 
   tal:condition="somecondition"
   tal:repeat="user usersList"
>...</span>

Jest DOKŁADNIE tym samym co :

<span tal:repeat="user usersList"
   tal:condition="somecondition"
   tal:define="usersList application/listUsers" 
>...</span>

Priorytet jest taki sam jak opisany w specyfikacji TAL :

 1. define
 2. condition
 3. repeat
 4. content or replace
 5. attributes
 6. omit-tag